Ontwikkelingsdossier

Hoe ging de afgelopen periode.

Je kan zeker vooruitgang zien als je afgelopen periode vergelijkt met die daarvoor. Dan zit te verbetering voornamelijk in het gedrag, werkhouding en samenwerking. We zijn er nog niet maar het komt wel zeker in de buurt. We zouden in plaats van soms goed werken naar vaak goed werken moeten gaan, we moeten een manier bedenken om die motivatie vast te houden. Als we volgende periode een beter cijfer willen dan moeten we zorgen dat we optijd beginnen zodat we onze deadlines halen.

Wat heb ik meegekregen van afgelopen periode.

Het zelf zoeken naar een opdrachtgever is wel iets anders dan normaal. Ookal wisten we wel vrij snel waar we moesten zoeken, ik denk dat we iets opdringeriger hadden moeten zijn in plaats van de hele tijd de “nee” te accepteren. Wat daarbij zou helpen is meer bellen en minder mails sturen zodat bedrijven gelijk vragen kunnen stellen en we makkelijker aan een opdrachtgever zouden kunnen komen. Onze werkhouding was nog wel wat lui deze periode, als we een paar mails hadden gestuurd vonden we dat we wel genoeg gedaan hadden. Ik denk dat daar een groot verberpunt zit.

Bekwaamheidsdossier.

Wij krijgen op school een speciaal vak genaamd O&O (onderzoek en ontwerp). Hier krijgen wij projecten van echte opdrachtgevers en moeten wij een probleem oplossen door middel van onderzoek te doen en het bedenken van ideeën.

Na vier jaar O&O te hebben gevolgd heb ik zeker al veel geleerd. Met dit vak werk je altijd in groepen van twee of drie leerlingen, daardoor leer je dus al veel van groepsdynamiek en taakverdeling. Ik merk dat dit nu een stuk beter gaat dan in de eerste.

O&O laat je van alles onderzoeken waar je normaal nooit over na zou denken, voor elk project moet je als vooronderzoek expert worden op dat gebied. Dit zorgt voor een grote uitbreiding van je algemene kennis.

Wat vooral leuk is aan O&O is dat je heel veel in de praktijk doet, we moeten hier echt mails sturen naar bedrijven en niet als opdracht voor Nederlands. Echt iets maken is veel leuker, het moet dan wel met onderzoek onderbouwd zijn maar het blijft een schoolvak. Na 4 jaar dit vak te hebben gevolgd kan ik maquettes maken, solderen, onderzoeken en beter in groepen werken.

lamp die is gemaakt met solderen

Wat is technasium?

Wij krijgen op school een speciaal vak genaamd O&O (onderzoek en ontwerp). Hier krijgen wij projecten van echte opdrachtgevers en moeten wij een probleem oplossen door middel van onderzoek te doen en het bedenken van ideeën. Je werkt altijd in groepjes van 3 tot 4 leerlingen.

Een O&O project begint altijd met het vinden of krijgen van een opdrachtgever, dat is vaak een bedrijf of organisatie met een probleem. Daarna moet het onderwerp van de opdracht onderzocht worden zodat we allemaal wat basiskennis hebben over het onderwerp, ook kunnen we zoeken naar een expert op dat gebied om vragen aan te stellen.

Na de onderzoeksfase ga je met je groep brainstormen voor ideeën en ontwerpen.
Je gaat dus heel veel ideeën bedenken met de richtlijnen van je vooronderzoek. Als je het beste idee hebt uitgekozen ga je die uitwerken door gedetailleerder te ontwerpen en echt iets te maken zoals een maquette, prototype of app.

Als afronding van je project moet je het nog gaan presenteren aan de opdrachtgever. Dat word dan vaak gedaan via een powerpoint of poster, en als je een prototype hebt gebouwd kan je die ook demonstreren.

Duurzame wijk Amsterdam project.

Duurzame wijk 

Namen: Bodhi Stam, Elvis Jansen, Jarno van der Veer, Levi de Koning. 
Klassen: 4v3, 4v1. 
Docent: M. Rosendahl. 
Opdrachtgever: Bouwend Nederland. 

Onze opdracht 

We gaan werken als Ontwerpmanager renovatie wonen bij een bouwbedrijf. We zijn projectleiders van het voortraject voor renovaties van bestaande woningbouwprojecten. 
Bouwend Nederland vraagt ons een wijkgericht onderzoek te doen en een technisch én sociaal ontwerpvoorstel te maken om de woningen in een volledig bestaande woonwijk te verduurzamen. 

Huidige situatie 

De overheid heeft als doel gesteld om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijke pijler van het beleid. Het doel is om tot 2030 in Nederland 70 Megaton CO₂ te besparen en in 2050 geheel CO₂-neutraal te zijn. Het verduurzamen gaat wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo.  

Oriëntatie op verduurzaming woonwijken 

Hoe worden wijken nu al verduurzaamd? 

 Wijken en huizen worden momenteel vooral verduurzaamd door groene energie op te wekken door onder anderen zonne-energie en andere manieren. Een andere optie is om je bij een groene energieleverancier aan te sluiten. Ook worden huizen beter geïsoleerd en worden er duurzamere installaties geïnstalleerd, wat veel helpt met het energiegebruik verminderen. 

 Isoleren spouwmuur 

Besparing: 460 euro & 1600 KG C02 per jaar 
Eenmalige kosten: 4.600 euro 

 Isoleren schuin dak 

Besparing: 500 euro & 1.600 KG CO2 per jaar  
Eenmalige kosten: 4.000 euro 

 Zonnepanelen 

Besparing: 460 euro & 1.600 KG CO2 per jaar 
Eenmalige kosten: 4.600 euro 

4. Warmtepomp  

Besparing: 190 euro & 1.200 KG CO2 per jaar  
Eenmalige kosten: 4.000 euro 

tq5. HR++ glas 

Besparing: 240 euro & 800 KG CO2 per jaar 
Eenmalige kosten: 3.100 euro 

6. Isoleren vloer 

Besparing: 160 euro & 600 KG CO2 per jaar 
Eenmalige kosten: 1.400 euro 

7. Zonneboiler 

Besparing: minder dan 80 euro per jaar 
Eenmalige kosten: 2.000 euro 

Voor elke woning is er een oplossing beschikbaar, toegesneden op het huis en de wensen van de bewoners. Afhankelijk van het type woning kost het energieneutraal maken circa € 35.000. Dit bedrag betaalt een gemiddeld huishouden momenteel in 15 jaar aan energiekosten. 

Duurzame wijken 

1. Slim Gaasperdam  

Vanuit Zon PV projecten en de ver vanging van gas als kook- en verwarmingsbron wil de Amsterdamse wijk Gaasperdam naar een lokale energiecoöperatie toegroeien. 

2. Noorderplantsoenbuurt  

Vier demonstratiewoningen in de ‘groenste buurt’ van Groningen worden representatief voor de transitie in Noorderplantsoenbuurt. 

3. Bothoven-Noord  

De gemeente Enschede en woningcorporaties De Woonplaats en Domijn zetten digitale middelen, big data en algoritmen in om van de wijk Bothoven-Noord het grootste ’smart grid’ van Nederland te maken. 

Energie labels, energie-index en energieprestatie. 

Het energielabel is een label dat volgens verschillende Europese richtlijnen moet worden meegeleverd bij de verkoop van onder andere auto’s, elektrische apparaten, lampen en gebouwen. Dit label is een maatstaf voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is. 

De energie-index (EI) geeft de energiekwaliteit tussen verschillende woningen aan. 
Het gaat hierbij wel altijd over dezelfde soort energie     

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120 die sinds 1 juli 2012 de normen NPR 2916 (utiliteitsbouw) en NPR 5128 (woningbouw) vervangt. In Nederland geldt voor woningbouw sinds 2006 een eis van 0,8. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen.] Vanaf 2011 geldt de strengere norm van 0,6 voor woningen. Vanaf 2015 is de EPC-norm voor woningen veranderd naar 0,4. Per 1 januari 2021 wordt de EPC vervangen door de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). In de onderstaande tabel staan alle EPC-eisen sinds 1 januari 2015                    

Energetisch renoveren.  

Een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) is een renovatie: 

waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties voor verwarming, koeling, warm water, …) volledig worden vervangen   

én minstens 75% van de bestaand` e en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd. 

Programma van eisen 

 • Het moet de wijk verduurzamen 
 • Het moet niet te veel kosten 
 • Het moet een beetje makkelijk aan te brengen zijn 
 • Het moet niet al bestaan 
 • Het hoeft niet 100% realistisch te zijn 

Onze beste ideeën 

Dit zijn alle ideeën die we gaan uitwerken en ook te zien zijn in de maquette 

 1. Energie uit de stroming van water halen. 

Via een rad die het stromende water omzet in energie. Dit rad kan op verschillende plekken en manieren gebruikt worden, eigenlijk op elke plek waar water stroomt. 

 1. Duurzame bouwmaterialen gebruiken voor isolatie en verbouwingen.   

Waaronder: schapenwol en gerecyclede materialen. Schapenwol is een duurzaam en effectief isolatiemateriaal, en metalen zijn stevige metalen die even stevig zijn nadat ze gerecycled zijn. 

 1. Zonnepanelen die energie opwekken van regendruppels. 

Het hybride zonnepaneel is in staat om kinetische energie uit vallende regendruppels op te wekken. Dit is mogelijk omdat het zonnepaneel is uitgerust met twee transparante polymeerlagen. Wanneer regendruppels op deze lagen vallen, ontstaat er frictie tussen de twee lagen waardoor een elektrische lading ontstaat.  

Overig idee  

Thermochromatische verf toepassen aan de buitenkant van het huis. 

Deze verf veranderd van kleur bij verandering van temperatuur. Hierdoor zou een huis op warme dagen wit kunnen worden, wat warmte en zonlicht afstoot. Op deze manier is het huis in de zomer minder heet is. Op koude dagen wordt het huis juist een donkere kleur, wat beter warmte opneemt en vasthoudt. Dit zou kunnen helpen bij het verminderen van energiegebruik voor het verwarmen van het huis. 

Zonnepanelen die energie opwekken van regendruppels 

Bij een 4 persoons huishouden ligt het gemiddelde stroomverbruik op ongeveer 3930 kWh per jaar. Elk jaar produceren de zonnepanelen 0,5% minder vermogen. Dit komt doordat een zonnepaneel uit verschillende materialen bestaat. Een glasplaat reageert natuurlijk net weer een beetje anders op warmte en kou dan de zonnecellen en de achterplaat. Over het algemeen leveren zonnepanelen na 25 jaar nog 80% tot 90% van het oorspronkelijke vermogen. Als we de glasplaten zo zouden kunnen maken dat ze minder beïnvloed worden door de temperatuurveranderingen dan zouden we de levensduur van de zonnepanelen verlengen.  

Situatie Omvormer Opbrengst 
Geen schaduw traditioneel 100% 
 Nieuw paneel 104% 
Schaduw van paal traditioneel 90,2% 
 Nieuw paneel 98,2% 
Schaduw van boom traditioneel 89,30% 
 Nieuw paneel 95,30% 
Schaduw dakkapel traditioneel 86,50% 
 Nieuw paneel 96,60% 

Het systeem geeft gemiddeld meer opbrengst per zonnepaneel en meer inzicht in de werking van de zonnepanelen. Verder is het een veiliger systeem en gaat langer mee dan een traditioneel systeem. Het paneel haalt meer stroom uit de zonnepanelen, door ze individueel te regelen met een power-optimizer. 

De prijzen van de verschillende soorten zonnepanelen verschillen best veel. De zonnepanelen plaatsen kost natuurlijk wel wat geld. Voor tien zonnepanelen reken je al vaak 1.600 euro + de kosten voor het plaatsen van de panelen (wat erg verschilt tussen bedrijven). Een zonepaneel gaat zo een 25 tot 30 jaar mee. Dit is toch een goede investering omdat je na een aantal jaar al geld hebt gekregen.  

Schapenwol als isolatiemateriaal 

Schapenwol kan lang meegaan en ook hergebruikt worden, zo heb je minder grondstoffen nodig. Het komt ook van een natuurlijke bron. Omdat schapenwol duurzamer is en veiliger, is het een betere optie. Ook is het is veiliger omdat schapenwol brandvertragend is, dus als er brand uitbreekt zal het langer duren voordat her vuur door de isolatie komt. 

Hoe efficiënt is schapenwol? 

Schapenwol isolatie is zeer sterk, duurzaam, brandvertragend, damp-open en kan meer dan 40-50% van zijn eigen gewicht aan water opnemen zonder de isolerende prestaties aan te tasten. Hoe sterk schapenwol is wordt duidelijk doordat een wol vezel sterker is dan staal van dezelfde dikte. De schapenwol isolatie bevat meer dan 93% zuivere scheerwol en heeft het zeldzame vermogen om schadelijke gassen te absorberen, waardoor de kwaliteit van het binnenklimaat verbetert. Schapenwol heeft dus veel voordelen, als we het voor elkaar krijgen om zo veel mogelijk wol te plaatsen zijn we al op een goede weg, de kosten en benodigdheden kun je zien in de volgende alinea.  

Wat kost schapenwol als isolatie? 

We hebben in Nederland 800 000 schapen, en per schaap krijgen we ongeveer 4kg wol. 
Dus dan zouden we 3,2 miljoen kilo wol hebben. En die schapen blijven maar wol produceren. 
Als we onze boerderijen een beetje financieel steunen dan kunnen ze meer focussen op het houden van schapen. Dan kunnen we nog meer wol krijgen voor het isoleren van huizen. 

Plantaardig isolatiemateriaal

Er zijn verschillende plantaardige isolatiematerialen die we zouden kunnen gebruiken in nederland. 
Maar elk materiaal heeft ook nadelen. Laten we twee voorbeelden nemen, BioFoam en Stro. 
Biofoam is een plantaardig schuim materiaal. Het wordt gemaakt uit biopolymeren wat dus een oneindige grondstof is. Je kunt ook stro gebruiken, wat redelijk goed isoleert. Alleen is het wel zo dat stro erg brandbaar is. 
 

De uitwerking  

Wij hebben een werkende maquette gemaakt die je hier onder kan zien, het idee achter deze maquette is: bovenaan zie je het zonnepaneel dat water omzet in energie en daaronder zie je het waterrad dat energie haalt uit kinetische kracht. Bij het zonnepaneel komen er regendruppels op het paneel die door stromen naar een tweede laag, vanuit die laag wordt het omgezet in energie. De rechter foto is een waterrad die is aangesloten op zo’n paneel, omdat het rad gaat draaien kun je daar ook energie uit halen. Dit soort rad kun je bijna overal toepassen, denk bijvoorbeeld aan: aan de onderkant van de wc, bij het douchputje etc. Door deze manier wek je redelijk veel energie op door eigenlijk niks te doen, daarom denken wij dat deze methode een goede toekomst kan beleven.  

Insectenvoedingsmiddel project.

O&O – Voedingsmiddel: 

Namen: Safwan, Mohamed, Ilias, Alessio en Bodhi 

Page BreakOriëntatie op ecologische voetafdruk. 

Begrip 

De ecologische voetafdruk is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte nodig is om je consumptieniveau te kunnen handhaven, en om de afvalproductie te kunnen verwerken. 

Invloed van veeteelt 

Vlees veroorzaakt 40% van de klimaatbelasting door voedsel van de gemiddelde Nederlander. Vlees heeft zoveel impact omdat voor de productie van 1 kilo vlees ongeveer 5 kilo plantaardig voer nodig is. Minder vlees eten is dus goed voor het klimaat. 

Invloed van insecten als voedingsbron. 

Insecten produceren veel minder mest dan vee. Daar komt bij dat de uitwerpselen van insecten minder broeikasgassen bevatten dan de mest van koeien en varkens, dus minder belastend zijn voor het milieu. 

Voedingstoffen in insecten en vlees. 

Insect Eiwit(g) Vet(g) Koolhydraten(g) Calcium(mg) IJzer(mg) 
Giant Water Beetle 19.8 8.3 2.1 43.5 13.6 
Red Ant 13.9 3.5 2.9 47.8 5.7 
Silk Worm Pupae 9.6 5.6 2.3 41.7 1.8 
Dung Beetle 17.2 4.3 0.2 30.9 7.7 
Cricket 12.9 5.5 5.1 75.8 9.5 
Grasshopper 20.6 6.1 3.9 35.2 5.0 
June Beetle 13.4 1.4 2.9 22.6 6.0 
Caterpillar 28.2 N/A N/A N/A 1.9 
Termite 14.2 N/A N/A N/A 35.5 
Weevil 6.7 N/A N/A N/A 13.1 
Beef (Lean Ground) 27.4 N/A N/A N/A 3.5 
Fish (Broiled Cod) 28.5 N/A N/A N/A 1.0 

 Notitie: Gemiddeld zitten er in insecten 40% meer eiwitten per kilogram dan in vlees 

Huidige situatie en marktonderzoek 

China 

De arme bevolking van China consumeert veel verschillende insecten. Een veel voorkomend recept is dat levende schorpioenen worden overgegoten met Baijiu (een sterke drank). 

 Ook heb je een andere variant waar de schorpioenen in kokende olie wordt gestopt en daarna gespiesd worden.  

Deze bereiding is met kokende olie is wel mogelijk in Nederland, maar er zijn te weinig schorpioenen in Nederland om de bevolking te voorzien.  En ik denk ook dat een schorpioen eten voor de meeste mensen niet is weggelegd. 

Colombia 

In Colombia eten ze geen popcorn bij de film. Ze eten parasolmieren. De parasolmieren worden gefrituurd en bij de film lekker opgegeten. De bereidingswijze kan gemakkelijk in Nederland uitgevoerd worden. Maar deze insect komt niet voor in Nederland. Deze mierensoort is vaak te zien in zuid Amerika. 

Japan 

Periodieke cicaden, die voornamelijk in het oosten van de Verenigde Staten voorkomen, leven zo’n 17 jaar onder de grond voordat ze boven de grond komen, vervellen en volwassen worden. Net nadat ze vervellen hebben ze zachte, sappige lichamen en dan zijn ze mals en erg lekker. Er worden vele soorten Cicada’s gegeten. De vlieg wordt gebakken of gekookt voordat zijn huid hard wordt en volgens men naar een mix van aardappelen en asperges. 

Hier zijn twee recepten met de Cicada’s: 

Rode ogen 

Ingrediënten 

2 shots wodka 

½ schot Campari 

½ shot extra droge vermout 

1 shot vers sinaasappelsap 

Schud alle ingrediënten samen met ijs in een shaker en zeef in een gekoeld glas. Garneer desgewenst met twee gekonfijte krekels * op een stokje. 

Rooster de beestjes 10 tot 20 minuten en roer ze dan met een houten lepel door een cupcake-beslag – en Cicada Bahn Mi, een sandwich in Vietnamese stijl met cicades eerst geblancheerd en vervolgens gebakken tot ze bruin zijn. 

Gekonfijte krekels 

1 pond krekels 

1 kopje witte suiker 

2 tl gemalen kaneel 

¼ theelepel zout 

3 el melk 

1 theelepel vanille-extract 

Verwarm de oven voor op 177 ° C (350 ° F). Verdeel krekels in een enkele laag over een bakplaat. Rooster ongeveer 15-20 minuten, of tot de krekels bruin beginnen te worden en grondig zijn uitgedroogd. 

Roer suiker, kaneel, zout en melk door elkaar in een middelgrote pan. Kook gedurende acht minuten op middelhoog vuur, of tot het mengsel het zachte kogelstadium bereikt bij 236 ° F (113 ° C). Haal van het vuur en roer er onmiddellijk de vanille door. 

Voeg cicaden toe aan suikersiroop en roer om goed te coaten. Schep op vetvrij papier en scheid krekels onmiddellijk met een vork. Koel en bewaar in luchtdichte containers. 

Thailand 

In het arme Thailand is vlees niet zo goed koop en meestal alleen voor de rijken, maar insecten in tegen deel zijn goed en kan je zelf gewoon verzamelen. Ook zijn ze gezonder dan vlees. Hierdoor is het normaal om in Thailand verschillende soorten insecten te eten. Soms wel levend 

Het kan gegeten worden in Nederland, maar je moet het recept een beetje aanpassen. Dus peper kan naar keuze of je doet wat minder pittige kruiden in. Het heeft dan nog steeds dezelfde smaak. En de kokosmelk is optioneel. 

Meelwormen curry 

Ingrediënten: 

§ 25 g Tenebrio’s 

§ 400 g groente naar wens (makkelijk is een wok pakket, of bijvoorbeeld wat witte kool in reepjes en paksoi) 

§ 2 tenen knoflook (fijngesneden) 

§ theelepel verse fijngesneden gember 

§ el fijngesneden rode peper (zonder zaadlijsten) 

§ kurkuma 

§ komijn 

§ paprikapoeder 

§ gemberpoeder 

§ gemalen koriander 

§ kerrie 

§ oestersaus en vissaus 

§ blik of pak kokosmelk (ongeveer 150-200ml) 

§ (wok)olie 

§ optioneel maar extra lekker: citroenblad (2-3 blaadjes) 

Bereiding: 

Bak de meelwormen eventjes in een verhitte wok met olie. Voeg vervolgens de gember, rode peper en knoflook toe en bak vervolgens op een laag pitje 4 minuten door. Voeg alle kruiden naar eigen smaak toe. Ga ongeveer uit van 1 theelepel per kruid. Van de kerrie slechts een beetje toevoegen, want dat is een smaak die nogal snel overheerst. 

Roer het geheel goed door elkaar en voeg 2 á 3 eetlepels oestersaus toe. Voeg vervolgens de kokosmelk en het citroenblad toe en laat op een laag vuur 5 minuten sudderen, totdat het citroenblad zijn smaak heeft afgegeven. Wordt de curry wat te droog kun je er altijd nog een beetje water toevoegen. Op het laatste moment voeg je de vissaus naar smaak toe. Ook hier rustig aan beginnen met 1 eetlepel en daarna eventueel nog één. 

Serveer met rijst en eventueel een frisse salade en/of papadums of kroepoek voor een extra feestelijk geheel. Ook erg lekker met Naan-brood. 

Bij alle meelwormen recepten is uitgegaan van het gewicht in verse meelwormen en dus niet gevriesdroogd? Let op: 150 g verse meelwormen is gelijk aan 50 g gevriesdroogde meelwormen. Gevriesdroogde meelwormen nemen in volume toe wanneer je ze gaat bereiden. 

Dit zijn de veiligste insecten om te eten 

De kever, de koning, eerste eetbare insect. 

De meest gekweekte kever is de Scarabaeoidea. Deze familie van kevers is het meest gegeten insect op aarde en vertegenwoordig 31% van alle eetbare insecten. Ze worden het meest gegeven als larven, kevers zijn de koningen van de entomofagie. 

DLepidoptera staat op plek twee. 

Ook wel de vlinder genoemd, ze werden eerst gekweekt voor de productie van zijde, maar worden ook veel gegeten in Azië. De Lepidoptera vertegenwoordigd 18% van de eetbare insecten op aarde. Niet slecht… 

Hymenoptera 

Op de derde plek vinden we de Hymenoptera met een score van 14%. Je kent ze onder anders als mieren, bijen en wespen. Deze worden voornamelijk gegeten in Latijns-Amerika maar ook in Azië. Zelfs in Frankrijk werden lange tijd bijen- en wespen larven gegeten. 

Orthopteranen 

Deze vind je overal, van Mexico tot Thailand en zelfs in Afrika! Dames en heren wij stellen u voor aan sprinkhanen en krekels. Ze vertegenwoordigen 13% van de eetbare insecten. 

Waarom zo weinig? 

De vraag die we krijgen is waarom wij maar 4 eetbare insecten leveren als je er 2000 kunt eten? Nou, dat is omdat we deze in de beste kwaliteit kunnen krijgen en ze superveilig zijn. We kopen ze in bij gespecialiseerde boerderijen uit Europa om zo kwaliteit te garanderen. We kunnen zo met een gerust hart jou de beste insecten leveren. 

Programma van eisen 

 • Het recept moet insecten bevatten 
 • Het eten moet geschikt zijn voor diverse doelgroepen 
 • De bereidingswijze moet helder beschreven zijn 
 • Er moet zijn voldaan aan de hygiënische voorwaarden 
 • Het product moet voldoen aan de richtlijnen van de NVWA. 

Onze doelgroep 

Wij willen vooral de jeugd onze plannen laten leren kennen. Het kan best wel zwaar worden eerst, want die hebben vaak er een slecht beeld bij het eten van insecten. Als we daar verandering in brengen en ervan een gewoonte kunnen maken. Kinderen eten super veel en hebben ook veel vitamines en eiwitten nodig.  

Als we hun vlees gewoontes kunnen veranderen naar het eten van insecten is dat veel beter voor de draagkracht van de aarde. En als je de kinderen van kleins af aan al leert dat insecten lekker en gezond voor je zijn dan zullen ze het later misschien ook wel doorgeven. Zo krijg je via deze doelgroep voor elkaar dat er een groot deel van de mensen insecten zal consumeren.  

Wat vinden kinderen (0-12) van insecten eten? 

Voor kinderen is het vaak nieuw als ze horen dat insecten te eten zijn. Ze zijn inmiddels al gewoon vlees gewend.  Op verschillende scholen worden dus ook insecten geproefd. Na het eten van een insect zien ze eigenlijk in dat het niet heel verkeerd is. Dat zie je in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=YGVr0KpAF1I

Op basisscholen wordt steeds meer lesgegeven over insecten eten, en dat is een positieve ontwikkeling. Als kinderen nu leren dat insecten eten normaal is dan krijgen we later ook een samenleving die vindt dat insecten eten normaal is, en zo een samenleving is veel duurzamer dan een samenleving waar nog voornamelijk vlees als eiwitbron wordt gebruikt. 
Kinderen zijn nog heel nieuwsgierig dus is het zeker mogelijk om het voor hun normaal te laten worden. 
Om kinderen nieuwsgierig te maken moet het gerecht er wel interessant en aantrekkelijk uitzien. 
Het moeilijke gaat vooral worden om de ouders te overtuigen dat ze producten met insect-basis te kopen basis te kopen basis te kop 

De reden dat we kinderen als doelgroep hebben gekozen is omdat die heel nieuwsgierig zijn. Ze willen alles proberen, en dan is het dus niet heel moeilijk om wat nieuws te laten proberen. En bovendien kinderen zijn de toekomst van ons land, als ze nu van jong af aan leren dat insecten eten normaal is, dan kunnen zij later ook hun kinderen opvoeden met insecten eten. 

Waarom eten we in Nederland geen insecten? 

Mensen in Nederland zien insecten niet als voedsel. Dat komt doordat het niet gebruikelijk is om insecten te eten. Insecten worden snel geassocieerd 

Waarom is het goed en beter om insecten te eten? 

In Nederland eten we gemiddeld 770 gram vlees per persoon per week. 7 dagen zonder vlees blijkt super veel effect te hebben. Er wordt veel water en energie bespaart. Verder komen er minder vervuilende gassen in de lucht. Insecten zijn natuurlijk ook dieren maar nauwelijks schadelijk voor het milieu 

Smaken van verschillende insecten 

 • Sprinkhanen hebben een beetje een nootachtige (walnoot) smaak 
 • Meelwormen smaken wat meer naar popcorn 
 • Bufallo`s juist weer wat meer naar spek/ bacon
 • Giant Water Bug is zoutig en visachtig. 
 • Libelles smaken naar krab, dus voor visliefhebbers een goed alternatief 

WNF Voetafdruk: 

Safwan 

Bodhi 
 

Alessio 

Ilias 

TIPS OM ZELF DUURZAME RECEPTEN TE MAKEN: 

 • Let op de herkomst van je product. Een vliegreis uit een land ver weg heeft een hoge milieubelasting. Het is het beste om lokale producten te kiezen. Bijvoorbeeld van de boer uit je eigen dorp/stad! 
 • Kies groenten uit het seizoen 
 • Vermijd (zoveel mogelijk) rood vlees of koop het biologisch/bij een lokale boer 
 • Let op de juiste hoeveelheden: te veel koken zorgt voor voedselverspilling 
 • Als je niet steeds nieuw kookwater gebruikt, verspil je minder water en minder energie  
 • Eet minder (of geen) vlees 

Macaroni met broccoli en cashewnoten 

Ingrediënten 

 • 1 dunne prei 
 • 300 gram broccoli 
 • 150 gram champignons 
 • 150 – 200 gram volkorenmacaroni 
 • 1 eetlepel olie 
 • 2 eetlepels ongezouten cashewnoten 
 • 150 gram meelwormen 

Bereiding: 

 1. Maak de prei, de broccoli en de champignons schoon. 
 1. Snijd de prei in smalle ringen. 
 1. Verdeel de broccoli in roosjes. Schil de stelen en snijd ze in stukjes. 
 1. Snijd de champignons in plakken. 
 1. Snijd de meelwormen in hele kleine stukjes 
 1. Kook de macaroni in ruim water volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
 1. Fruit de preiringen zacht in de olie. 
 1. Voeg de broccoli toe en stoof de groente in 5 minuten gaar. 
 1. Schenk er 100 ml water bij met de plakjes champignons. 
 1. Gooi de meelwormen erbij 
 1. Breng dit aan de kook. 
 1. Giet de gare macaroni af en schep het groentemengsel met de ham erdoor. 
 1. Strooi de cashewnoten erover. 

Insecten en noten zijn natuurlijk goede vleesvervangers. Maar het is belangrijk dat je noten gebruikt uit Europa omdat anders de milieubelasting te hoog wordt. Winterprei is echt een groente voor het seizoen en past goed door dit recept. En broccoli heeft in januari een lage milieubelasting. Het beste is om de champignons biologisch te nemen en niet uit een ver land. Verder hebben de insecten meer eiwitten dan het vlees. Je zou in dit recept nog ham kunnen toevoegen. Maar dat hebben we expres weggelaten zodat dit een uitermate duurzaam recept wordt.  

Krekelcurry met rijst 

Ingrediënten (voor 1 personen): 

 • 100 g Basmati rijst 
 • 75 g meelwormen 
 • 1 uien 
 • 1 appel 
 • 1 zakje woksaus  
 • 1 tenen knoflook 
 • 1 el rozijnen 
 • Halve tl-rietsuiker 
 • Halve blikjes tomatenpuree 
 • Halve el ketjap 
 • Halve tl-paprikapoeder 
 • Kwart blokje kippenbouillon 
 • 15 ml vloeibare margarine 
 • 100 ml water 
 • Zout 
 • Peper 

Bereidingswijze: 

Snij de uien en appels in stukjes. Pel en snij de knoflook fijn. Bak de Krekels met zout en peper in de braadpan met vloeibare margarine, tot ze rondom bruin zijn. Haal ze vervolgens uit de pan en leg ze op een bord. Bak de uien in de pan tot ze glazig zijn. Voeg, op laag vuur, al roerend het water, de curry en de rest van de ingrediënten toe. Laat het geheel met het deksel op de pan ongeveer 30 minuten zachtjes koken. Schep af en toe om tot de appel gaar is. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking en serveer samen met de Krekelcurry. Breng op smaak met zout en peper. 

Wraps met krokante Krekels 

Wraps zijn makkelijk, snel te maken en iedereen vindt ze lekker. De wraps zijn vers, smakelijk en voedzaam. Je kan deze wrap eten als lunchgerecht of als avondmaaltijd. 

Deze wrap biedt een complete maaltijd die je de hele dag kracht geeft. De volkoren wraps bevatten de nodige koolhydraten voor energie. De verse kaas en krekels zitten vol met proteïne en vetzuren en de groenten zorgen voor vezels, vitamines en mineralen. 
  

Ingrediënten voor 4 wraps met krekels: 

Voor de saus: 

 • 2 tl yoghurt 
 • 1/4 citroen 
 • 2 tl mosterd 
 • Bieslook 

Voor de vulling: 

 • 3 wortels 
 • 1 stuk rode kool 
 • Een paar blaadjes ijsbergsla 
 • Een kleine biet 

Bereiding: 

 1. Meng in een schaaltje: 2 theelepels yoghurt, 2 theelepels mosterd, het sap van een kwart citroen en de fijngesneden bieslook. 
 1. Snij de 3 wortels, de rode kool, de rauwe biet en de slablaadjes. 
 1. Verwarm in een koekenpan op laag vuur een beetje olijfolie. Doe wat knoflook en peterselie in de pan en bak hierin de krekels goudbruin. 
 1. Tijd om te knutselen! Nu komt het erop aan voor het mooiste eindresultaat. Neem een tortilla en smeer de saus erover. Voeg de gesneden groenten toe en de nog hete krekels. Vouw je tortilla’s net als op de video hierboven. Tip: duw een beetje op de wrap bij het inpakken om de ingrediënten op hun plaats te houden. 
 1. Voor de finishing Touch en het mooiste effect steek je er een satéprikker in die alles bij elkaar houdt en snijd je één uiteinde van de wrap. 

Klik hier Om naar de bron van dit recept te gaan 
 
Als kind zijnde vond ik wraps heel lekker. Ze zijn erg soft en er zitten veel smaken in. De wraps zijn ook makkelijk door te slikken. Ik denk dat de jeugd ze heel lekker zullen vinden.  

De volwassenen zullen dit ook erg lekker vinden. De wraps zijn makkelijk te maken (volwassenen houden van een snelle en lekkere snack). Er zitten veel smaken in en ze geven je energie om rond de dag te komen. 

Voor de ouderen denk ik dat het wat lastiger gaat worden. Het zal met hun gebit wat lastiger worden om de wraps te kauwen en te doorslikken. 
 

Meelwormenburger 

Ingrediënten: 

 1. 50 gram gedroogde meelwormen 
 1. 25 gram walnoten 
 1. 60 gram champignons  
 1. 1 teentje knoflook 
 1. 1,5 theelepel honing  
 1. 1 theelepel tijm  
 1. 3 theelepels olie  

 Bereidingswijze: 

Je doet de olie in een koekenpan. Zodra de pan heet genoeg is doe je de champignons er gesneden in. Na ongeveer 8 minuten doe je de gesneden knoflook erbij. Na een minuutje. Daarna giet je de honing in de pan. Na 10 minuten ben je klaar met het eerste deel. Heel de champignons uit de pan en doe het in de blender samen met de meelwormen en de walnoten. Voeg daarbij nog een theelepeltje honing, tijm en olie bij. Op het eind doe gooi je op intuïtie nog wat peper bij. Nu lekker mixen. Na het gemixt te hebben vorm je het mengsel in een burger vorm en voilà je hebt een meelwormenburger.  

De burger kan je natuurlijk helemaal zelf samenstellen. Ik raad je wel aan om wat frisse sla en ketchup in je burger toe te voegen. Heel veel mensen zeggen dat ketchup een goede combinatie is met insecten. 

Ravioli met walnoten en ricotta 

Ingrediënten voor 4 personen: 

Voor eierpasta 

 • 300 g opnieuw bloem 
 • 3 hele eieren 
 • Een snufje zout 

Voor de vulling van ricotta en walnoot 

 • 30 g fijngehakte walnoten 
 • 15 g gedroogde krekels 
 • 350 g verse koemelkricotta 
 • 2 eetlepels geraspte parmezaan 
 • 1 snufje zout 

Ricotta ravioli met walnoten en ricotta 

Om de ravioli met walnoten en Ricotta te bereiden, bereid je eerst de eierpasta: leg het meel in een kom, maak een kuil en voeg in het midden de eieren en een snufje zout toe. Kneed voorzichtig alle ingrediënten en kneed het deeg tot een glad en homogeen deeg. Laat het deeg 20 minuten in de koelkast. Rol dan het deeg uit met een deegroller of een pastamachine, om een dun te krijgen.  

Voor de vulling maal je de walnoten en de sprinkhanen goed tot poeder. Meng daarna voor de vulling de Ricotta goed in een kom met de Parmezaanse kaas en de gemalen walnoten en sprinkhanen. 

Nu snij je in het deeg gelijke vierkantjes. Op de helft van de vormen zet je steeds een beetje van het mengsel daarna dicht je de ravioli goed doormidden van de andere vierkantjes er goed op te plakken. 

Wanneer je dit gedaan hebt kun je ze in het water koken en serveren met een saus van boter en zout. 

TIPS OM ZELF DUURZAME RECEPTEN TE MAKEN: 

 • Let op de herkomst van je product. Een vliegreis uit een land ver weg heeft een hoge milieubelasting. Het is het beste om lokale producten te kiezen. Bijvoorbeeld van de boer uit je eigen dorp/stad! 
 • Kies groenten uit het seizoen 
 • Vermijd (zoveel mogelijk) rood vlees of koop het biologisch/bij een lokale boer 
 • Let op de juiste hoeveelheden: te veel koken zorgt voor voedselverspilling 
 • Als je niet steeds nieuw kookwater gebruikt, verspil je minder water en minder energie  
 • Eet minder (of geen) vlees 

Upcycling project.

Inleiding. 

In dit project gaan we van afval en spullen die niet meer gebruikt worden een lamp maken.  
Dat heet upcycling onze materialen nemen we zelf mee. 
We houden ook alles wat we doen goed bij met een programma genaamd trello. 

 1.  Oriëntatie op upcycling en duurzaamheid 

Er zijn verschillende begrippen die te maken hebben met ons project. 

Een van die begrippen is zonne energie. Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergiewaterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde

Getijdenenergie is wel hernieuwbare energie, maar geen vorm van zonne-energie, omdat de getijden op aarde primair worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan. Afbeelding invoegen...  

De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde) beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. De energie bereikt de aarde als licht en warmtestraling, een mengsel van elektromagnetische straling van verschillende golflengten, voor 99% liggend tussen 300 en 3000 nm. (De golflengten van zichtbaar licht vallen tussen 390 en 780 nm). 

Bron- 

Zonne – energie Wikipedia 

Het volgende wat super belangrijk is  LED lichtbron 

LED is een afkorting voor “Light Emitting Diode” . Het is een lampje variërend in doorsnede van 0,5 tot 9mm. Ze worden al vele jaren in onze huishoudelijke apparaten gebruikt, denk aan de rode lampjes in digitale wekkers, stand-by, LED-fietslampen enz. De afgelopen jaren is er een revolutie gaande omtrent deze led`s. Ze worden steeds efficiënter en zijn nu ook leverbaar in natuurlijke warme lichtkleuren. We zijn nu op het punt aangekomen dat de superheldere variant van de LED-Familie de concurrentie aangaat met de gloeilamp, TL ,PL, spaarlamp en halogeen spots , zelfs met halogeen en gasontaladings bouw- en aanlichtingslampen. Door aantal meerdere zeer krachtige led`s in een lampfitting te plaatsen, krijgen we wat wij noemen een “ LED-lamp ”. Deze LED-lampen worden geleverd als spotjes maar ook als gloeilamp vervanger met een licht verdelende bol. Sinds een aantal jaren zijn er ook SMD (Surface-mounted device) leds op de markt. Deze worden machinaal in groepjes dicht op elkaar op een printplaatje gezet. Aangezien deze led vrij efficiënt zijn kan een kleine oppervlakte veel licht geven. Ze produceren relatief weing warmte. Een ander voordeel is dat men de printplaatjes op alle mogelijke manieren kan plaatsen en zou bv een klein lampje kan maken wat rondom licht geeft. Ook worden deze smd leds veel in TL led buizen gebruikt. 

Bron- 

LED lichtbron wiki 

Upcycling is ook en begrip dat heel belangrijk is in ons project. Het is een begrip wat het meest te maken heeft met wat we gaan maken. 

Upcycling is een term die in 1994 werd geïntroduceerd door Reiner Pilz van Pilz GmbH in een interview met Thornton Kay. In 1999 verscheen het boek UpCycling door Gunter Pauli en Johannes F. Hartkemeyer. Dit uitgangspunt werd in 2002 ook een hoeksteen in een boek van William McDonough en Michael Braungart getiteld Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (in 2013 opgevolgd door The Upcycle).  

In de grondstoffenindustrie krijgt de gerecycleerde grondstof een hogere zuiverheid dan die van de oorspronkelijke grondstof. Wanneer een afvalproduct opnieuw tot grondstof wordt verwerkt, zodat er opnieuw een product uit gevormd kan worden, wordt dit recycling of recyclage genoemd. Upcycling is het tegenovergestelde van downcycling

Van “upcyclen” is doorgaans geen sprake. Het is vaak technisch wel mogelijk, maar economisch niet rendabel. Zolang wetgeving en noodzaak op dit punt ontbreekt, zal het slechts mondjesmaat worden uitgevoerd. 

Bron- 

Upcycling wikipedia  

 In ecologie is duurzaamheid de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers en productief te blijven. Langlevende en gezonde wetlands en bossen zijn voorbeelden van duurzame biologische systemen. Het is de betekenis van duurzaamheid die in het Engels sustainability wordt genoemd, niet te verwarren met de andere betekenis, die in het Engels durability heet. 

Meer in het algemeen is duurzaamheid het uithoudingsvermogen van systemen en processen. Het organiserend principe voor duurzaamheid is duurzame ontwikkeling, die vier met elkaar verbonden domeinen omvat: ecologie, economie, politiek en cultuur. Verschillende takken van de wetenschap houden zich met duurzaamheid bezig, zoals milieukunde en ecologische economie

 Upcycling design lamp 79,99€                                                                      

                   Beschrijving:  
                   Upcycling lamp van een vogelkooi blikjes en een vergrootglas.  
                   De batterijen hoeven niet vervangen te worden want die worden 

                   opgeladen door de zon.          

                   Wij raden u niet aan deze tijdens regen aan laten staan. 

                   U kunt de lamp overal ophangen want het is een hanglamp.               Text Box 

Project Willem 1 sluis

 

Brugbouwen Bodhi en Stein 1V2 

Inleiding 

In deze opdracht gaan we oplossing zoeken voor de Willem 1-sluis waar nu al het voet en fiets verkeer doorheen gaat. De over de Willem 1-sluis gaat een smal pad waar maar 1 iemand tegelijk overheen kan (zie afbeelding hiernaast).Wij hebben een opdracht gekregen brug bedenken voor fietsers en voetgangers, zodat die sneller en gemakkelijker over net water kunnen.  We gang wat verschillende bruggen laten zien en de werkingen ervan.                                                     

Huidige situatie op de Willem 1 sluis. 

De willen 1 sluis is prima voor boten, maar alle fietsers en voetgangers gaan er niet zo soepel overheen. Het is zo smal dat er maar 1 iemand tegelijk naar de overkant kan en dan moet diegene ook nog afstappen. Aan beide kanten is de wal niet zo groot dus is er geen ruimte voor een enorme brug. De rivier zelf is ook niet zo breed, en de boten die er varen zijn maximaal 4,40 meter hoog. Dat betekent dat we een brug moeten bouwen die of 5 meter hoog is of hij moet open kunnen gaan. De rivier is niet zo breed dus dat betekend dat als je brug wil bouwen van 5 meter dat de brug heel steil wordt. Het is eigenlijk niet handig als hij niet open kan gaan, want dat is toch net wat fijner voor iedereen. 

Afbeeldingsresultaten voor hangbrug golden bridgeOpdracht 1: brug soorten 

Kwestie hangbrug: 

Een hangbrug is volgens ons niet de slimste manier om fietsers, voetgangers en scooters naar de overkant te loodsen. Aangezien het Noord-Hollands kanaal niet zo groot is. Een hangbrug heeft aan beide kanten grote en stevige palen die meegaan over de brug. Die twee palen worden weer met ijzeren buizen vorbonden aan het wegdek en daarmee is hij exstra stevig. Een beroemde hangbrug is de Goldengate bridge in Sanfransico. De brug is bijna 2 kilometer lang, 27 meter breed en 230 meter hoog. De Goldengate bridge overspand ook de Golden gate het water waar de brug overheen loopt. Het werd gebouwt van 5 januari 1933 tot 19 juli 1937.De brug is zo hoog dat hij niet open hoeft te gaan.Na bouw van de Golden gate bridge kostte het 35 miljoen.Waardoor het nog meer in het nieuws kwam is dat er veel mensen zelfmoord hebben gepleegd. 

 Er zijn wel hangbruggen in Amsterdam maar die gaan over grotere kanalen. 

Afbeeldingsresultaat voor enkele tuibrug amsterdamKwestie tuibrug: 

Een tuibrug lijkt ons ook niet handig omdat het ongeveer de zelfde werking heeft als de hangbrug. En weer is het Noord-Hollands kanaal te klein voor een tui brug. De Prins Clausbrug is een tuibrug die de verbinding vormt over het Amsterdam-Rijkanaal, tussen de Utrechtse gebiedsdelen Kanaleneiland en Padandorp. De brug is een ontwerp van Ben van Berkel, die ook de Rotterdamse  Erasmusbrug ontwierp. 

Kwestie Vakwerkbrug  

Een vakwerk brug werkt hetzelfde als een hangbrug maar een hangbrug gebruikt grotere pilaren. Deze brug zou wel kunnen komen over het Noord-Hollands kanaal. Het nadeel met vakwerkbruggenis dat ze niet zo makkelijk open kunnen gaan. Dus al willen we een vakwerkbrug bouwen dat moet hij wel 5 meter boven het water liggen. 

De eerste draaibrug werd tegelijk met de opening van de spoorlijn tussen Zaandam en Amsterdam in gebruik genomen, in 1878. Deze brug had net als de eerste Velserspoorbrug een doorvaartbreedte van 19 meter en doorvaarthoogte van 4 meter. De brug kostte 600.000 gulden en was vernoemd naar de buurt Den Hem. Door de toename van het scheepvaartverkeer werd verbreding van het kanaal noodzakelijk, en daarmee ook een nieuwe, grotere en hogere draaibrug. Deze werd gebouwd tussen 1903 en 1907. 

Boogbrug 

Boogbruggen komen veel voor in Amsterdam, maar wij zouden ook dat niet de handigste brug vinden om over het Noordhollandsch kanaal te bouwen. Wij zouden liever een brug die open en dicht zou kunnen gaan bouwen. Aangezien de brug anders heel hooog zou worden en het ook niet fijn is voor fietsers en voetgangers om er overheen te fietsen of lopen. Deze mooie Amsterdamse brug is volgens ons dus niet de juiste oplossing. 

Diaconessenbrug 

 is een vaste brug in Amsterdam-Zuid. 

De brug vormde de verbinding tussen het Vondelpark in het noorden en het Willemspark in het zuiden, waaraan ze haar volksnaam dankt. Een brug was hier nog niet echt nodig, want de omliggende woonwijk richting Koningslaan kwam er pas in de jaren nul van de 20e eeuw. De eerste echte straat was destijds de Koninginneweg, waaraan ook de eerste woningen kwamen. Het terrein van het Willemspark werd langzaamaan volgebouwd en laat 20e eeuw is het Emmapleinno een vaag overblijfsel van wat ooit het park is geweest. 

De brug werd ontworpen door Willem Springer, die mede verantwoordelijk was voor het ontwerp van de Blauwbrug, 

Vlakke Plaatbrug 

Een ophaalbrug zou wel kunnen bij het Noor-Hollands kanaal. Alleen het gewicht is wat moeilijk te plaatsen want er is weinig ruimte, maar als we een vlakke plaatbrug zouden plaatsen zouden er geen boten onderdoor kunnen. Het is wel mooi en handig, maar niet de juiste oplossing. Andere dingen zitten bij deze brug weer in de weg, waardoor het bouwen van deze brug onverstandig is. 

Basculebrug 

En bascule brug is misschien niet geschikt voor het Nood-Hollands kanaal.  

Dat komt doordat het moeilijk opengaat. 

En om dan een brug van 5 meter hoog te maken   da is niet fijn om over heen te lopen. 

Brug 382 is een basculebrug gelegen in Amsterdam-West. 

De verkeersbrug, waarover ook buslijn 18 rijdt is gelegen in de Jan van Galenstraat en overspant het Westelijk Marktkanaal in Amsterdam-West. De brug bevindt zich vlak bij de in 1934 geopende Centrale Markt (tegenwoordig Foodcenter genoemd). De brug werd dan ook door zwaar vrachtverkeer gebruikt, totdat de Jan Van Galenstraat de functie als aanrijdroute verloor Ten noordwesten van de brug ligt aansluitend het Jan van Galenplantsoen met speeltuin. Aan de zuidoostkant van de brug ligt het woonwijkje Kop van Jut (Marcantilaan). Aan de zuidwestkant bevond zich voorheen het Hallen Theater. 

Waterovergangen. 

Een veel voorkomende waterovergang is een sluis. En dat is niet alleen in Nederland. Maar ook in andere landen zoals amerika waar het water snel van een hogere naar een lagereplek gaat. In nederland heb je vooral sluizen met 3 poorten maar in dus Amerika gaat dat veel seller , want in Nederland hebben we geen bergen. Dus in Amerika zijn er veel bergen waardoor het water snel van hoog naar laag gaat,dus kan het daar wel zijn datt er sluizen zijn met wel 9 poorten! 

Systemen voor bruggen. 

Voor het open en dicht gaan zijn er verschillende systemen. Wij hebben er een aantal opeen rijtje gezet en een korte uitleg erbij 

 1. Ophaalbrug  

Een ophaalbrug word omhoog getrokken door een soort hijskraan met aan de andre kant een zwaar gewicht.  

 1. draaibrug  

Een draaibrug spreekt voorzich de stukken wegdek draaien weg van het water. 

 1. Hefbrug  

Afbeeldingsresultaten voor hefbrugBij een hefbrug word het middelste wegdek horizontaal omhoog gehezen. 

 1. Basculebrug  

Afbeeldingsresultaten voor basculebrugEen Basculebrug is een brug waar het contragewicht onder de brug zit inplaats van erboven. 

 1. Afzinkbare brug 

Een zinkkbare brug spreekt voor zich het zinkt helemaal in het water tot het op de bodem ligt. 

 1. Rolbrug  

Een rolbrug rolt als het ware op de kant en dan kan er weer gemakkelijk een boot door.  

Wat vinden wij belangerijk aan een brug. 

Wij hebben eenaantal mensen geïnterviewd en daaruid is het volgende gebleken. 

 • Veilighied 
 • Verlichting 
 • Overzichtelijkheid 
 • Stevigheid 
 • Uit de wind 
 • Onderhoud  

Materialenlijst 

Dun stevig touw  

Schroeven 

Schroef machine 

Cilinder stuk hout 

Onze brug 

vooraanzicht 

Zijaanzicht 

Bovenaanzicht 

Bovenaanzicht met  de brug open 

O&O project politie.

Voor de tweede opdracht dit jaar konden we kiezen uit het slimste huis en de politie. bij het slimste huis moest je een huis maken voor ouderen dat ze eigenlijk een huis hebben die hun helpt. Bij de politie opdracht moesten we een oplossing bedenken voor de politie die ze konden gebruiken in rellen zodat de rellen veilig verlopen. Ik heb deze opdracht samen gedaan met Mohamded, Sallah, Felicity en Stein

Vooronderzoek

in de eerste les kwam er een politie vrouw langs. Ze had ons toen een paar problemen laten zien.  één van die problemen was dat het vest ze warm werd in de zomer en dat er te weinig ruimte is voor alle spullen die ze bij hun hebben. We hebben ook eerst gekeken naar wat andere landen al hebben voor hoe ze de rellen aanpakken. we keken ook naar nuttige technieken en wat voor technieken de politie nu al had

Ons idee

Wij wouden het stoppen van een politie rel verbeteren.
Eerst moesten we constateren waar we wat aan konden doen, we hebben toen het onoverzichtelijkheid gekozen.
Daarvoor hebben we een drone ontworpen.
Hij heeft een infrarode camera en is bestand tegen regen.

.

Inhoudsopgave: 

-Bestaande middelen

-Vergelijking politie buitenland

-Bestaande nuttige technieken

-Werkzaamheden politiemannen/vrouwen

Bestaande middelen:

Riem:

 • Het Pistool/Dienstwapen
 • De gummistok
 • Handboeien
 • Reservehouder
 • Portofoon
 • Een Bonnenboekje
 • Een paar pennen
 • Een opschrijfboekje
 • Pepperspray
 • Een ring (voor de handlamp)
 • Taser
 • Een GSM-Telefoon
 • Traangas

 Auto:

 • De Mobilofoon
 • Sirene
 • GPS
 • Plastic Achterbank
 • Stopborden
 • Schijnwerpers
 • Veiligheidsvesten
 • Rode Kegels
 • Reddingstouw
 • Gordelsnijder
 • Teddybeer
 • Brandblusser
 • EHBO-Kist
 • Kist Gereedschap
 • Krijt
 • Kogelvrije vesten
 • Bandengroefmeter
 • Computer
 • Hondenband
 • Doktershandschoenen
 • Papieren en Plasticen zakken
 • Veiligheidshelm
 • Digitale camera
 • Dekens
 • Alcoholcontrole-apparaat
 • Veiligheidsvesten

Welke uitrusting draagt een agent?

De politie beschikt over wapens die zij slechts onder strenge voorwaarden mag gebruiken. Alleen als het strikt noodzakelijk is en geweld het doel of het belang ervan rechtvaardigt. Een agent op straat beschikt over:

 • pepperspray
  Dit is een veilig wapen met een korte werkingstijd. Het veroorzaakt een acute ontsteking aan de ogen, zodat mensen hun ogen moeten sluiten, hun lichaamsmotoriek verliezen en enige minuten zijn uitgeschakeld. In deze tijd kan de politie een aanhouding verrichten. Het voordeel van de pepperspray is dat er geen blijvend letsel ontstaat. Zet de politie de pepperspray in? Dan is ze ook verantwoordelijk voor de nazorg. Hiervoor is er in de dienstauto een ‘towelette’ en een bus verkoelende vloeistof om de ogen te spoelen. Pepperspray is bedoeld voor één-op-éénsituaties en wordt niet gebruikt bij de bestrijding van groepsgeweld.
 • wapenstok 
  Iedere politieagent draagt een korte wapenstok die is opgebouwd uit PVC met verhard rubber. Een tik met een korte wapenstok komt hard aan. De politie slaat er dan ook niet zomaar mee. Wordt de wapenstok gebruikt? Dan richt de agent zich op de armen en benen. De mobiele eenheid gebruikt naast de korte ook een lange wapenstok.
 • portofoon en mobiele telefoon
  De meldkamer communiceert met de politie via de portofoon of mobiele telefoon (gsm). Ook kan de agent met de portofoon altijd contact leggen met de meldkamer bij problemen of als hij hulp nodig heeft.
 • dienstwapen
  Het dienstwapen is een pistool van het merk Walther, de P99Q NL. De politie gebruikt het pistool alleen bij de aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten of bij de aanhouding van een verdachte van een ernstig misdrijf. Speciale eenheden beschikken naast het pistool ook over een semi-automatisch machinepistool.
 • handboeien
  Tijdens invallen en bij aanhoudingen kan de politie handboeien of tie-wraps gebruiken. De politie gebruikt handboeien bij het vervoer van verdachten of arrestanten. Daarbij geldt de overweging of de verdachte zichzelf kan verwonden of een risico is voor de begeleidende agenten. Handboeien worden dus niet zomaar gebruikt. Tie-wraps zijn plastic bandjes die kunnen worden vast geritst om iemands polsen. Deze bandjes zijn een stuk lichter dan handboeien.
 • traangas
  In bijzondere situaties, zoals rellen in de binnenstad, gebruikt de politie traangas. Traangas veroorzaakt rode ogen, tranen en pijn, verkrampte oogleden, rode huid, ademnood en paniek bij degene die ermee in aanraking komt. Politieagenten dragen deze spullen in een koppel: soort van riem met vakjes voor uitrusting.

Vragen voor de wijkagent:

 • Gaat de criminaliteit toenemen?
 • Gaat het ook veranderen
 • Wat wordt er bedoeld met ‘op- en afschakelen’ en ‘(de)escaleren waar nodig’
 • Wat voor communicatiemiddelen gebruikt u?

Univorm diender

Zakken\

Telefoon

Diensttelefoon

Zware vest voor specialisten en basispolitie

geen machinepitool

Vind u dat u te weinig verdiend

Te warme kleding
nieuwe wapenstok houder

Vergelijking Politie Buitenland:

Amerikaanse politie riem

 • gHanboeien
 • Pepperspray
 • Handschoenen
 • Zaklamp
 • 2 magazijnen voor kogels
 • Wapenstok
 • Dienstwapen
 • Sleutels
 • Walkie Talkie

Werkzaamheden politiemannen/-vrouwen:

Politietaken

De politie wordt op veel verschillende terreinen ingezet. Daarom hebben veel politiemensen een speciale taak. Een taak waarvoor ze specifiek zijn opgeleid. Zo zijn er wijkagenten, en is er bijvoorbeeld spoorwegpolitie en waterpolitie. Ook andere specialisaties zijn mogelijk, zoals verdovende middelen, beveiliging van het koninklijk huis, milieu, mobiele eenheid, motoragent, politie te paard, recherche en werken met speurhonden. Daarnaast zijn er politievrijwilligers.

Gemiddelde Politieagent

Een gemiddelde politieagent werkt of in de ochtend, in de middag of in de avond. Er zijn verschillende taken die je kan uitvoeren op zo’n dag. Meestal stap je in de auto en verken je de buurt in je eentje of met zijn tweeën. Zodra er een melding binnen komt en je word opgeroepen ben je genoodzaakt om zo snel mogelijk naar bestemming te gaan. Dat is eigenlijk wat je als politieagent continue doet. In de tussen tijd heb je pauzes om tot rust te komen.

je hebt verschillende voertuigen die je kunt gebruiken:

Een auto

Een motor

Een fiets

Een bus

Een scooter

En eventueel een paard.

In het dagelijks leven van een politieagent gebruikt hij een van deze voertuigen.

Wat doet de politie precies?

Wat houdt basispolitiezorg in?

Basispolitieagenten doen, 24 uur per dag, het basiswerk. Zij zorgen voor een veilige en leefbare wijk, stad of regio. Hun werk bestaat globaal uit politietoezicht, preventieadvies, afhandeling van verkeersproblemen, eenvoudig recherchewerk, verlenen van hulp, en handhaven van wetten en regels. De agenten zijn dagelijks aanwezig op straat. Het basispolitiewerk bestaat globaal uit de volgende taken:

 • Dagelijks politietoezicht.
  De aanwezigheid van de politie op straat voorkomt overtredingen en misdrijven.
 • Preventie.
  Tips om bijvoorbeeld inbraken te voorkomen.
 • Verkeer.
  Alcoholcontroles, onderzoek verkeersongeval en de gemeente adviseren over verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld over aanpassen snelheid).
 • Recherche en forensische opsporing.
  Rechercheurs onderzoeken bijvoorbeeld diefstal en inbraak, terwijl een forensisch expert DNA-sporen onderzoekt.
 • Hulpverlening.
 • Handhaving.
  Handhaven van wetten en regelgeving op het gebied van wapens en munitie, en sluitingstijden van horecagelegenheden en winkels.

Wat zijn de specialistische taken van de politie?

Op het moment dat in het politiewerk meer kennis is vereist schakelt de basispolitieagent specialisten in. Er zijn bijvoorbeeld specialisten op het gebied van drugshandel, jeugdcriminaliteit, zedenzaken, milieudelicten, verkeer, en nog veel meer. Sommige specialisten werken landelijk, anderen bij een van de tien eenheden.

Opschakelen

Opschakelen doe je bij bijvoorbeeld een demonstratie. Je haalt dan manschappen alles rustig blijft.

Afschakelen

Afschakelen doe je als er minder manschappen nodig zijn. Bijvoorbeeld als het heel rustig is op straat.

Politie in de nabije toekomst:

Mensen vermoeden dat rond 2030 er ongeveer 100 duizend meer mensen in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) van Nederland zijn. In 2018 zijn er 49 misdrijven per duizend inwoners. De cijfers zijn heel erg omlaag gegaan want in 2000-2002 93 per duizend inwoners was. Een Nederlandse hoogleraar criminologie denk dat het gedaald omdat mensen als het slecht gaat met de criminaliteit dat ze meer beveiliging kopen en zuiniger zijn met hun spullen maar zodra er minder criminaliteit is zoals nu wordt het minder met de beveiliging zoals sloten op de fiets vergeten.

Politie technologie in de toekomst:

In de toekomst komt er ook andere technologie zoals

 • Drones
 • LRAD
 • Intelligente brillen met gezichtsherkenning
 • Predictive policing
 • Taser Xrap
 • Led incapicator
 • Cloaking devices

Hoe en waarmee werkt een agent anno 2018?

De politie kan zich op verschillende manieren verplaatsen. Een van die voertuigen is natuurlijk een normale auto. De meeste politieagenten rijden in zo’n auto. Verder zijn er natuurlijk ook busjes en motoren. Wijkagenten gaan meestal met de fiets of scooter.

Als de politie in een drukke situatie zit waarbij veel mensen in de weg staan en ze er moeilijk langs kunnen komen gebruiken ze voertuigen die bijna niet kwetsbaar zijn. Dat soort auto’s heten ME wagens.

Project biomimicri

Dit was mijn eerste project van de middelbare school.
En ik werkte samen met Romijn en Finn.

Wat is biomimicry.

Het betekent letterlijk: gebaseerd op de natuur.
Je maakt iets na waar de natuur een hele slimme oplossing voor heeft, of de vorm van een dier waardoor je minder brandstof verbruikt. Voor dit project gingen we kijken naar hoe biomimicry toegepast kan worden bij gebouwen.

 

Esplanade theater.

het Esplanade theater is ontworpen door DP architecten en Michael Wilford .Het is een beetje nageaapt van de vruchten van de dorien plant .De vrucht heeft een harde schil om de zaden er in te beschermen. Het dak van het Esplanade theater heeft allemaal stekels op die met de dag meebewegen. Het laat genoeg daglicht door maar zorgt ervoor dat gebouw niet overhit

Je kan het maken met de materialen die hier voor nodig zijn.

Karton lijm en plakband ook kan je het maken de ramen kan je maken met plastic. deze spullen

kunnen je helpen met het maken van de manquete: lijm, plakband, stendiemes en schaar.

 

Esplanade-Theatres on the Bay Singapore | 360 Stories

 

 

Dives in Misericordia

Dit gebouw ontworpen door Richard Meier is een goed voorbeeld van het gebruik van bouwmaterialen geïnspireerd op de natuur. Het is opgetrokken uit een speciaal zelfreinigend beton geïnspireerd op zelfreinigende planten. Speciale deeltjes in het beton zorgen ervoor dat vuil dat neerslaat op het beton oxideert en gewoon weer wegwaait met de wind. Hierdoor blijft het gebouw steeds mooi wit en moeten er geen energie-intensieve reinigingsproducten worden gebruikt.

 

Parish Church “Dives in Misericordia” - Mobile

 

Milwauke art museum

Hierboven zie het Milwauke art museum het heeft een reuzachtig zonnepaneel dat met de zon meebeweegt het is ontworpen door de spanjaard quadracci pavilion het staat in de verenigde staten.

Het gebouw is voledig voorzien van zonne-energie de zonneschermen zijn 65 vierkanten meter

Union Art Gallery Sponsors a Trip to the Milwaukee Art Museum

Roodlichtnegatie.

Inleiding. 

 

Bij dit project had je 2 mogelijkheden harde en zachte kant.c 
Het echt veranderen en ontwerpen van een kruispunt leek ons leuker dus daarom hebben wij daarvoor gekozen. Dit was keuze A (harde kant)
Het gaat om een kruispunt op de wibautstraat er is een probleem (zie probleemanalyse).
Om het veiliger maken moet wat gebeuren wij doen onderzoek naar hoe we dat het best kan. 

 

 

 

Probleemanalyse  

De studenten van het HVA hebben aangegeven dat het niet comfortabel is om over te steken bij het kruispunt op de Wibautstraat. Dit geld voor op de fiets en te voet. Dat komt omdat mensen door rood rijden, en het duurt te lang voordat het op groen gaat.  

 

Barricades :  Dit moet ervoor zorgen dat het gewoon niet mogelijk is om door rood te fietsen. 
Het principe is wel best simpel een barricade komt uit de grond en zorgt ervoor dat je niet door kan rijden op het moment dat het rood is. 
Omdat een muur die uit de grond komt best gevaarlijk kan zijn moet er wel op tijd een waarschuwing komen. 
Daarvoor kan je een tijdklok zetten op groen, dan weten mensen wanneer die barricade omhoog komt